Trang chủ Kinh Doanh 9 tháng, Đạm Hà Bắc lỗ tiếp hơn nghìn tỷ đồng-nuocvietngaynay.com