Trang chủ Giải Trí Cát Tường, Ngọc Trinh được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú-nuocvietngaynay.com