Trang chủ Kinh Doanh Chủ tịch, Tổng giám đốc PNJ được mua 20% cổ phiếu ESOP-nuocvietngaynay.com