Trang chủ Thể Thao Công Phượng ‘khoe’ được lên chức bố, hy vọng sớm trở lại đội tuyển Việt Nam