Trang chủ Giải Trí CS Thủy Tiên bật khóc, Công Vinh nói về 177 tỉ đồng từ thiện: Sẽ sao kê tất cả