Trang chủ Thời Sự Đưa các tổ, nhóm quân y đến tận cơ sở, từng tổ dân phố ở TP.HCM