Trang chủ Thế Giới Giúp ông Biden thắng Arizona, vợ ông John McCain được xem xét làm đại sứ Mỹ-nuocvietngaynay.com