Trang chủ Giải Trí Hỗ trợ 𝙲ovɪd: Nghệ sĩ khá giả được nhận tiền, nhân viên hậu đài lại bị bỏ quên