Trang chủ Thế Giới “Khoe” tiêm kích tàu sân bay, Trung Quốc làm lộ điểm yếu của hải quân-nuocvietngaynay.com