Trang chủ Thế Giới Lo Covid-19 bùng phát, Trung Quốc xét nghiệm 3 triệu dân-nuocvietngaynay.com