Trang chủ Thế Giới Lo ngại Trung Quốc chi phối, Mỹ ngăn ứng viên Nigeria làm tổng giám đốc WTO-nuocvietngaynay.com