Trang chủ Kinh Doanh Ngôi nhà cấp 4 của Tổng giám đốc “siêu doanh nghiệp” 128.000 tỷ đồng