Trang chủ Thế Giới Ông Trump nói con trai út hết nhiễm vi rút SARS-CoV-2 “trong 15 phút”