Trang chủ Giải Trí Quang Vinh, Phạm Quỳnh Anh xin lỗi vì ngồi lên san hô-nuocvietngaynay.com