Trang chủ Kinh Doanh Shark Phú “đúc kết lời vàng ngọc” sau Shark Tank: Cần thuộc lòng các chỉ số tài chính, tướng mạo cực kỳ quan trọng – đặc biệt với CEO nữ