Trang chủ Bất Động Sản Thành viên Phúc Khang Corp ‘hút’ 500 tỷ đồng từ kênh trái phiếu-nuocvietngaynay.com