Trang chủ Thế Giới Trung Quốc: Bị bắt vì ném “mưa” tiền mặt xuống đường sau khi dùng ma túy-nuocvietngaynay.com